Povinně zveřejňované informace

Oficiální název 
Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 00673803 

Důvod a způsob založení

Poskytování informací
                                                                                    Příloha č. 2 - sazebník úhrad
                                                                                    Příloha č. 3 - žádost o poskytnutí informace
                                                                                    Příloha č. 6 - odvolání proti rozhodnutí

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zprávy auditora