Základní informace dle zák 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace

1) Oficiální název
      Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 

2) Způsob založení4.1) Kontaktní poštovní adresa - Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Velká Hradební 33, 400 01,  Ústí nad Labem

4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Velká Hradební 33, 400 01,  Ústí nad Labem

4.3) Úřední hodiny - každý den od 8.00-11.00, 13.00-15.00

4.4) Telefonní čísla - 475 221 025, 475 221 026

4.5. Čísla faxu - Kulturní středisko města Ústí nad Labem nepoužívá fax. Případné dokumenty prosím zašlete elektronickou poštou na adresu podatelna@ksul.cz

4.6. Adresa internetové stránky - www.ksul.cz

4.7. Adresa e-podatelny - podatelna@ksul.cz

4.8. Další elektronické adresy - kontakty


5) Bankovní spojení

      33039411 / 0100


6) IČO

     00673803 

7) DIČ
     CZ00673803


8) Rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020
Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018
Rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020-2021
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020-2021
Očekávané plnění rozpočtu 2019
Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
Návrh rozpočtu p. o. na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na roky 2022 a 2023
Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2020
Očekávané plnění rozpočtu 2021
Rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024


9) Formuláře
     Jsou k dispozici na vyžádání v sídle Kulturního střediska.
     Formuláře pro žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. najdete zde


11) Nejdůležitější předpisy


12) Licenční smlouvy
       Kulturní středisko města Ústí nad Labem neposkytlo žádnou výhradní licenci.


13) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14) Předpisy15) Úhrady za poskytování informací16) Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
        2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021


17) Zprávy auditora

18) Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
         Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář
         telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.czwww.metropolnet.cz.


 
 20)
Prohlášení o přístupnosti (dle zákona č. 99/2019)