odpověď přílohy: Zprávy auditora rok 2012 , rok 2013 , rok 2014