Připravujeme 2018


Listopad
30.11.            PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM - 2. ročník

Prosinec
5.12.              FLERET + ZUZANA ŠULÁKOVÁ
6.12.              ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO


                                                        Připravujeme 2019

24. ledna         RADŮZA

22. února         MATT LONG TRIO

14. března       FOLKOVÉ JARO - KAMELOT + HOST - zahajovací koncert

20. června        CRYSTAL MONEE HALL BAND