Ceny za pronájem jsou smluvní. Bližší informace na tel. 475 220 861, mob. 736 679 238pronajmy@ksul.cz
V domě kultury pronajímáme tyto prostory:
1)velký sál
 
 
 
 
 
2)přísálí
 
 
 
 
3)kinosál
 
 
 
 
4)klubovny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5) vestibul 

 
                                              Restaurace