Ceny za pronájem jsou smluvní. Bližší informace na tel. 475 220 861, mob. 736 679 238pronajmy@ksul.cz

V Národním domě pronajímáme tyto prostory:
1)velký sál
 
 
  2) přísálí 3)bar