V roce 1968 se skupina nadšenců z Klubu přátel hudby a učitelů tehdejší Lidové školy umění v Ústí nad Labem rozhodla uspořádat soutěž pro mladé klavíristy do šestnácti let. Tento záměr byl pečlivě připravován, což vyplývá z dochované korespondence různým hudebním institucím i průmyslovým podnikům, které byly požádány o spolupráci, záštitu nad soutěží a ceny pro vítěze. Toto mravenčí snažení organizačního výboru pod vedením tehdejšího ředitele hudební školy Václava Šmerdy, bylo korunováno účastí téměř devadesáti soutěžících z celé republiky. Byla tak založena tradice, na kterou navazují nové generace těch, kteří soutěž připravují a kteří se jí zúčastňují.

Přestože pořadatelé soutěže počítali se zahraničními účastníky již ve druhém ročníku soutěže, první mladí klavíristé ze zahraničí (z Maďarska a Estonska) přijeli až v roce 1971. Tehdy se projevil významný rozdíl v přípravě mladých talentů v tehdejším Československu a v zahraničí. Téměř profesionálně připravení zahraniční účastníci obsadili všechny hlavní ceny, pro soutěžící z České republiky a Slovenska zůstala třetí místa a čestná uznání.

Klavírní soutěž byla od svého počátku spojována s různými ideologickými výročími, k jejichž oslavě byla pořádána. Tento postoj došel tak daleko, že v hodnocení šestého ročníku soutěže, který se konal v roce 1975, se nedoporučovala v dalších letech účast soutěžících z kapitalistických států západní Evropy. Nutno však říct, že soutěžící z tehdejšího východního bloku přinesli do soutěže vysokou kvalitu klavírní hry a zejména předsoutěžní přípravy. Účastníci z České republiky musejí každoročně bojovat o každou cenu a umístění v jednotlivých kategoriích. Od roku 1990 byla soutěž oproštěna od ideologických hledisek, kvalita soutěže zůstala na vysoké úrovni z předchozích let.

Na závěr se patří poděkovat vyhlašovatelům soutěže, kteří každoročně uvolňují ze svých rozpočtů finanční prostředky pro mezinárodní klavírní soutěž. Jsou to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a město Ústí nad Labem. Již třicet let účastníci soutěže hrají na koncertní křídlo značky PETROF, které každoročně zapůjčuje Továrna na piana a.s. (dříve Petrof s.p.). Hlavní organizační tíhu nesou učitelé a další zaměstnanci dnešní Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem.