Setkání seniorů u příležitosti Mezinárodního dne žen

Setkání seniorů u příležitosti Mezinárodního dne žen

15. 3. 2024 v 14.00
Dům kultury - sál

Akce se koná ve spolupráci s Radou seniorů Statutárního města Ústí nad Labem na sále Domu kultury a je zaměřená především na seniory z domovů pro seniory a ze svazů tělesně postižených. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program v podobě zábavové kapely, popř. dalšího hosta, tanečního nebo divadelního vystoupení dětí z Domu dětí v ÚL. Akcí provází moderátorka, která pro seniory má vždy připravený svůj program a během akce se snaží všechny zúčastněné zapojit do zábavy. Pro všechny ženy je na této akci připravena růže, popř. další drobný dárek k Mezinárodnímu dni žen. Vstup do Domu kultury bude umožněn od 13:30.

Poznámka

Kulturní středisko města Ústí nad Labem není pořadatelem akce.

Přejít nahoru