Diplomky 2023 v Domě kultury

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás zve na výstavu bakalářských a diplomových prací svých studentek a studentů.


Pravidelná výstava absolventských prací je tentokrát na dvou místech. Bakalářské práce jsou tradičně v prostorách FUD, diplomové práce navštíví diváci v ústeckém Domě kultury. V této budově z 60. let minulého století studenti a studentky z 16 ateliérů FUD vystavují a intervenují do všech jejích prostor. S díly čtyř desítek vystavujících se tak návštěvníci setkají v místech šatny, podzemním bunkru, lóžích, přilehlých ochozech nebo na balkóně hlavního sálu.

Pro Fakultu umění a designu je důležitý vztah k samotnému městu, jehož je škola přirozenou součástí. Tato skutečnost se promítla i do vizuálního stylu výstav, převzatého z navigačních systémů měst a institucí, aby došlo k propojení mezi fakultou a centrem města, mezi exteriérem a interiérem, mezi tím, co vnímáme venku a prožíváme uvnitř.


Motiv šipek a jejich variací je tak nejen upozorněním na důležité místo, ale i symbolem propojování nebo ukázáním cesty, která je i třeba klikatá, nicméně vždy někam vede. Tento navigační systém tak propojuje nejen místa výstav, ale i obyvatele a návštěvníky Ústí nad Labem s vystavujícími studenty a studentkami.Ateliéry FUD UJEP:
Produktový design / Design interiéru / Design keramiky
Oděvní a textilní design / Přírodní materiály / Sklo
Grafický design I / Grafický design II / Vizuální design
Aplikovaná fotografie / Fotografie / Fine Art
Digitální média / Interaktivní média / Objekt — Prostor — Akce / Time-Based Media
Kurátoři výstavy:
David Kořínek a Nela Kuhnová
Vizuální styl výstavy:
Michaela Labudová a Pavel Frič – Monsters
Architekti výstavy:
Jiří Bartoš a Robert Vlasák


Adresy a otevírací hodiny:

diplomky:

 1. 5.–29. 6. 2023
  po–pá: 10:00–18:00
  Dům kultury
  Velká Hradební 19
  Ústí nad Labem
  bakalářky:
 2. 5.–15. 6. 2023
  po–pá: 10:00–18:00
  Fakulta umění a designu
  Pasteurova 9
  Ústí nad Labem
Přejít nahoru