Hledáme provozovatele nebytových prostor určených pro pohostinství v Domě kultury.

Dle našich představ by měl umět kromě dobře ošetřeného piva vybrat kvalitní víno, nabídnout pálenky, rumy, whiskey, giny, kávu a drobné kvalitní občerstvení.

Oceníme, když provozovatel bude mít rád kulturu a bude spolupracovat s pořadateli akcí. Jsou to právě pořadatelé, kdo zaručí plný dům.

Návštěvnická kapacita Domu kultury je 1.200 diváků, Dům kultury funguje v tzv. sezónním provozu.

Chceme, aby obslužnost návštěvníků fungovala při všech akcích v Domě kultury.

Zároveň musí splňovat nároky diváka. Servis by tak měl být profesionální, vlídný a rychlý.

Pokud máte zájem o pronájem, popište nám, jak si představujete provoz pod Vaším vedením.

Máme na mysli menu, počty barmanů na akcích, případné nabízené služby pro interprety a podobně.

V případě zájmu se Vám ozveme.

Svou představu posílejte na adresu pick@ksul.cz nejpozději do 25. 6. 2023.

Prostory pronájmu:

 • 1., 2. a 3. nadpodlaží Domu kultury (objekt A) Ústí nad Labem o celkové výměře 1 092,83 m², konkrétně Restaurace, Klub, bary, pulty a bufet v blízkosti hlavního sálu, a to včetně nezbytného zázemí.

Nájemné a další náklady:

 • holé nájemné 43.000 Kč / měsíc minimálně
 • náklady na elektrickou energii a vodné a stočné budou účtovány měsíčně dle skutečné spotřeby na základě naměřených hodnot na podružném elektroměru a vodoměrech.
 • ostatní energie (teplo) dle výpočtového listu jako poměrná část nákladů objektu vztažená k 1 m² pronajaté plochy upravená koeficienty
 • paušální platby 3.162,50 Kč bez DPH / měsíc (srážková voda, ostraha a parkovné)
 • ostatní platby za spotřebovanou energii (lednice, chladící vitríny, ohřevná vitrína a kávovar) v rámci obslužných stanovišť za jednu akci paušálně, a to 280 Kč + DPH (do 5 hodin akce) a 650 Kč + DPH (5 až 10 hodin akce)
 • roční úhrada za užívání výtahu ve výši 15 % z celkových ročních nákladů + DPH, na revize, opravy a udržování

Požadavky pronajímatele:         

 • investice nájemce do níže uvedeného, a to na základě podkladů a schválení architekta Kulturního střediska
  • mobiliář a inventář Restaurace a Klubu
  • výdejní a barové pulty v pronajatých prostorách
  • technické a ostatní vybavení nezbytné k provozování pohostinské činnosti
 • zajištění provozu barů pro návštěvníky podle fermanu akcí v Domě kultury
 • zajištění stabilního personálu v počtu min. 40 osob (v součtu zaměstnanců i osob na DPP)
 • zajištění řešení odpadového hospodářství, dodržování Provozního řádu
 • potřeby Kulturního střediska v rozsahu 10x ročně
 • bezplatné poskytnutí pronajatých prostor (Restaurace a Klub) pro akce Rady seniorů v rozsahu 4x týdně
 • vyhrazení práva na schvalování dekorací, reklamních cedulí jiných propagační materiálů v prostorách Domu kultury
 • doložení předchozích zkušeností a referencí se zajištěním cateringu pro min. 1.200 osob
 • předložení vize spolupráce s Kulturním střediskem při pořádání kulturních a jiných akcí, případné předložení vlastních zkušeností při organizaci akcí
 • předložení nabídky nápojů (alko i nealkoholických) a občerstvení vč. jejich ceníku
 • doba pronájmu na dobu určitou (5 let), v případě spokojenosti obou stran následně na dobu neurčitou
Přejít nahoru