Kontakty

Předprodej vstupenek probíhá na recepci Domu kultury každý všední den od 8:00 do 18:00.
Při konání akce v Domě kultury ve všední den je prodej vstupenek do 20:00.

tel.: 475 221 025, mob.: 602 621 637

V den konání akce bude prodej vstupenek probíhat v místě konání akce vždy 1 hodinu před začátkem.


Zvýhodněné vstupné pro studenty, důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP/P:
Slevu na vstupném můžete uplatnit na vybrané akce pořádané KSUL, a to ve výši 25 % z původní ceny. Pro uplatnění slevy je nutné předložit u studentů jakýkoliv studijní průkaz platný v daném roce, u důchodců potvrzení o přiznání důchodu, u ZTP a ZTP/P příslušný průkaz. Průkazy a potvrzení budou kontrolovány při vstupu na akci v rámci kontroly zakoupené vstupenky. Bez platného potvrzení bude návštěvník vyzván k doplacení rozdílu ceny na plné vstupné.


Jan Kvasnička

ředitel

Radka Šplíchalová

vedoucí ekonomického oddělení, ekonomka

tel.: 474 720 661

mob.: 602 621 636

Tomáš Pick

vedoucí oddělení obchodu a provozu, dlouhodobé pronájmy

tel.: 605 200 638

Jan Vítek

vedoucí oddělení programu a propagace

tel.: 602 828 208

Jiří Česal

krátkodobé pronájmy – informace o cenách, termínech a prostorách 

tel.: 475 220 861

mob.: 736 679 238

Jiří Půst

vedoucí provozního úseku

tel.: 731 456 800

Petr Kuchař

provoz Dům kultury

tel.: 728 306 235

David Trpišovský

provoz Národní dům

tel.: 475 220 864

mob.: 727 927 570

Účtárna

tel.: 413 034 908

Petra Křemenová

mzdová účetní

tel.: 413 034 908

Nicol Magrotová

specialistka na programy pro děti, školky, školy a další specifické cílové skupiny

tel.: 724 164 060

Pavla Lorenzová

externí pracovnice fundrisingu

Sabina Straková

PR, pracovník pro styk s médii

tel.: 724 173 670

Andrea Vaňourková

oddělení programu a propagace, Ústecké Vánoce

tel.: 731 456 815

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Velká Hradební 619/33
400 01, Ústí nad Labem
IČO: 00673803

recepce Dům kultury
tel.: 475 221 025
mob.: 602 621 637

Národní dům
tel.: 475 220 864
mob.: 727 927 570

informace a dotazy: info@ksul.cz

oficiální podání, podněty a stížnosti: podatelna@ksul.cz

Datová schránka ID: myfjc36

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, tel.: +420 777 150 317, www.metropolnet.cz

Informační memorandum
Povinně zveřejňované informace

Přejít nahoru