MODERNIZACE DIVADELNÍHO SÁLU A PŘEDSTAVENÍ ROZVOJE KULTURNÍHO STŘEDISKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Zveme Vás na prezentaci připravovaných změn KSUL p.o., která se uskuteční v Informačním středisku 27. 2. 2023 od 17:00.

Kulturní středisko města Ústí nad Labem prochází řadou změn. Mezi nedávné úspěchy patří získání dotace ve výši téměř 58 mil. Kč na revitalizaci budovy B Domu kultury (kinosál/ divadelní sál) z Národního plánu obnovy.

Nový program a směr této příspěvkové organizace města představí ředitel Jan Kvasnička a zástupci vedení města.

Program:
Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem – úvodní slovo
Jan Kvasnička, ředitel Kulturního střediska – plány v nejbližším období
Pavel Plánička, 3+1 architekti
Tomáš Vlach, náměstek primátora – revitalizace budovy B Domu kultury

Vstup na projednání je zdarma.
Přístup do informačního střediska je bezbariérový

Přejít nahoru