Povinně zveřejňované informace

Základní informace dle zák 106/99 Sb.

1) Oficiální název Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2) Způsob založení Zřizovací listina

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

4.1) Kontaktní poštovní adresa – Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Velká Hradební 33, 400 01, Ústí nad Labem

4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Velká Hradební 33, 400 01, Ústí nad Labem

4.3) Úřední hodiny – každý den od 8.00-11.00, 13.00-15.00

4.4) Telefonní čísla – 475 221 025, 475 221 026

4.5) Čísla faxu – Kulturní středisko města Ústí nad Labem nepoužívá fax. Případné dokumenty prosím zašlete elektronickou poštou na adresu podatelna@ksul.cz

4.6) Adresa internetové stránky – www.ksul.cz

4.7) Adresa e-podatelny – podatelna@ksul.cz

4.8) Další elektronické adresy – kontakty

5) Bankovní spojení 33039411 / 0100

6) IČO 00673803

7) DIČ CZ00673803

8) Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 – 2020
Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018
Rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020-2021
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020-2021
Očekávané plnění rozpočtu 2019
Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
Návrh rozpočtu p. o. na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na roky 2022 a 2023
Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2020
Očekávané plnění rozpočtu 2021
Rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024
Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2022
Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. v letech 2024-2025
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. v letech 2024-2025

9) Formuláře Jsou k dispozici na vyžádání v sídle Kulturního střediska. Formuláře pro žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. najdete zde 10) Poskytování informací

11) Nejdůležitější předpisy

12) Licenční smlouvy Kulturní středisko města Ústí nad Labem neposkytlo žádnou výhradní licenci.

13) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

14) Předpisy

14.1) Nejdůležitější používané předpisy

14.2) Vydané právní předpisy

15) Úhrady za poskytování informací

15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

16) Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021

17) Zprávy auditora 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

18) Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz.

19) GDPR – Informační memorandum
20) Prohlášení o přístupnosti (dle zákona č. 99/2019)

Přejít nahoru