Povinně zveřejňované informace

Základní informace dle zák 106/99 Sb.

1) Oficiální název: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2) Způsob založení: Zřizovací listina

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

4.1) Kontaktní poštovní adresa: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Velká Hradební 33, 400 01, Ústí nad Labem

4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Velká Hradební 19, 400 01, Ústí nad Labem

4.3) Úřední hodiny: každý všední den od 8.00-11.00, 13.00-15.00

4.4) Telefonní čísla: 475 221 025, 475 221 026

4.5) Čísla faxu: Kulturní středisko města Ústí nad Labem nepoužívá fax. Případné dokumenty prosím zašlete elektronickou poštou na adresu podatelna@ksul.cz

4.6) Adresa internetové stránky: www.ksul.cz

4.7) Adresa e-podatelny: podatelna@ksul.cz

4.8) Další elektronické adresy: kontakty

5) Bankovní spojení: 33039411 / 0100

6) IČO: 00673803

7) DIČ: CZ00673803

8) Rozpočet

Návrh rozpočtu p. o. na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na roky 2022 a 2023
Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2020
Očekávané plnění rozpočtu 2021
Rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024
Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2022
Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. v letech 2024-2025
Schválený rozpočet na rok 2023

Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. v letech 2024 a 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2025 a 2026
Schválený rozpočet p.o. na rok 2024

9) Formuláře pro poskytování informací jsou k dispozici na vyžádání v sídle Kulturního střediska. Formuláře pro žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. najdete zde

10) Poskytování informací

11) Licenční smlouvy: Kulturní středisko města Ústí nad Labem neposkytlo žádnou výhradní licenci.

12) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

13) Předpisy:

13.1) Nejdůležitější používané předpisy

13.2) Vydané právní předpisy

14) Sazebník úhrad za poskytování informací

15) Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

16) Zprávy auditora 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

17) Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Kolář telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz

18) GDPR – Informační memorandum
19) Prohlášení o přístupnosti (dle zákona č. 99/2019)

20) Veřejné zakázky: profil zadavatele

Přejít nahoru