Představení záměru revitalizace budovy B Domu kultury!

Kulturní středisko města Ústí nad Labem prochází řadou změn. Mezi nedávné úspěchy patří získání dotace ve výši téměř 58 mil. Kč na revitalizaci budovy B Domu kultury (kinosál/ divadelní sál) z Národního plánu obnovy. Jedná se o 100% uznatelných výdajů na rekonstrukci. V rámci neuznatelných výdajů figuruje především sazba DPH nebo vypracování projektové dokumentace. Tyto náklady přislíbilo uhradit Statutární město Ústí nad Labem. Celková rekonstrukce by měla vyjít na 75 miliónů korun.

Projekt “Revitalizace budovy B Domu kultury” je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: 0231000061

Výše poskytnuté dotace: 57 739 280,-Kč

Hlavním cílem projektu je vznik kulturního a kreativního centra prostřednictvím revitalizace budovy B Domu kultury. V objektu se budou konat koncerty, divadelní a taneční produkce, konference, besedy, přednášky, workshopy, filmové projekce, umělecké residence i další kulturní a kreativně vzdělávací akce.

Dílčí cíle:

  1. Zrekonstruovat hlavní sál objektu tak, aby mohl bezpečně sloužit svému účelu a aby odpovídal současným nárokům diváků i požadavkům vystupujících umělců a další uživatelů
  2. Vybavit hlavní sál objektu moderní jevištní, ozvučovací, osvětlovací a projekční technikou, která umožní realizaci náročných kulturních produkcí i realizaci vzdělávacích workshopů v oblasti lightdesignu, sounddesignu a scénického videomappingu
  3. Snížení energetické náročnosti budovy.
  4. Rekonstrukce promítací kabiny na zvukovou a světelnou režii
  5. Rekonstrukce zázemí pro umělce a produkci
  6. Rekonstrukce ostatních částí objektu včetně mobiliáře, aby odpovídaly současným standardům – chodby, lóže, salónky
  7. Vybudování zázemí pro umělecké residence včetně rekonstrukce malého baletního sálu

Video vzniklo za účelem prezentace rekonstrukce široké veřejnosti. Plány představuje ředitel KSUL, p.o. Jan Kvasnička.

Přejít nahoru