Život a zdraví LGBTQ+ lidí

čt 20.06. 16.30

Přednáška RNDr. Michala Pitoňáka, Ph.D. se zaměří na komplexní pochopení života a zdraví LGBTQ+ lidí. Prozkoumáme klíčové pojmy týkající se sexuální a genderové rozmanitosti, přičemž zvláštní pozornost budeme věnovat pojmům jako je stigma, stres a menšinový stres. Skrze tyto pojmy posléze odhalíme specifické výzvy a potřeby LGBTQ+ lidí, čímž poskytneme hlubší vhled do faktorů ovlivňujících jejich zdraví ve společnosti.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů biologie (Bc., Mgr.), geografie (Bc., Mgr.), sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr., Ph.D.). Ve své disertační práci v české geografii poprvé otevřel interdisciplinární problematiku tzv. geografií sexualit, v jejichž rámci studoval především tzv. společenskou heteronormativitu a její vliv na sociální organizaci a kvalitu života ne-heterosexuálních lidí v Česku. V průběhu dalšího prohlubování zájmu o tuto výzkumnou oblast se dr. Pitoňák zabýval tématy jako jsou časoprostorové vyjednávání ne-heterosexuálních identit; homofobie ve školách; queer teorie; teorie menšinového stresu a jeho dopady na duševní zdraví ne-heterosexuálů; sociální epidemiologie HIV/AIDS; destigmatizace a LGBTQ psychologie, které souhrnně v současnosti rozvíjí v rámci tzv. syndemické teorie, jež je holistickým biopsychosociálním přístupem s potenciálem dosažení transdisciplinárního poznání.

 
Akce probíhá v rámci festivalu Ústecký pride a je zdarma.

Poznámka

Kulturní středisko je pořadatelem akce spolu s Ústeckým pridem.

Přejít nahoru