phonon~ MELUSINES ’24

so 27.07. 18.00
𝙈𝙀𝙇𝙐𝙎𝙄𝙉𝙀𝙎 ’𝟐𝟒 je vyvrcholením SPATIAL sommer lab, druhého ročníku 3D audio sympozia věnovaného imerzivním zvukovým formátům a zkoumání toho, jak zdokonalení našich poslechových dovedností posiluje naše spojení s okolím a zlepšuje naše vnímání v digitálně náročném životě.
V době běžné implementace digitálních krajin do našeho každodenního života se ptáme:
Přispěje některá z nich k pozitivnímu rozvoji naší zkušenosti? Jakou roli v tomto diskurzu hrají imerzivní média? Konkrétně: jak by mohly komponované a reprodukované 3D zvukové krajiny přispět ke kultivaci našeho vnímání a komunikačních schopností?
Šest mezinárodních rezidentů laboratoře hledá odpovědi na tyto otázky prostřednictvím různorodých prizmat, která se pohybují mezi oblastmi zvukového umění, akustické ekologie a elektroakustické kompozice.
≻ 𝙉𝙖 𝙠𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩𝙚̌ 𝙨𝙚 𝙥𝙧̌𝙚𝙙𝙨𝙩𝙖𝙫𝙞́ 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙖 𝙠𝙤𝙢𝙥𝙤𝙯𝙞𝙘𝙚 𝙤𝙙:
• Viktória Arvayová
• Michael Džindžichašvili
• Hou Lam Wu (Eagle)
• Heu Hsu a Daniel Lythgoe
• Martin Janda
• Carina Pesch
Akce je využívá 𝟑𝟐𝙠𝙖𝙣𝙖́𝙡𝙤𝙫𝙮́ diy open source sound system, který poskytuje hlavní partner rezidence 𝙊𝙏𝙏𝙊𝙨𝙤𝙣𝙞𝙘𝙨 z rakouského Ottensheimu.
⋟ Předprodej přes goout.net.
Grafika: Izabel Tkáčová
Artwork: Filip Trubač
𝘋𝘦̌𝘬𝘶𝘫𝘦𝘮𝘦 𝘒𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘯𝘪́𝘮𝘶 𝘴𝘵𝘳̌𝘦𝘥𝘪𝘴𝘬𝘶 𝘮𝘦̌𝘴𝘵𝘢 𝘜́𝘴𝘵𝘪́ 𝘯𝘢𝘥 𝘓𝘢𝘣𝘦𝘮, 𝘓𝘰̈𝘣𝘭𝘩𝘰𝘧 & 𝘈𝘳𝘵𝘨𝘳𝘶𝘯𝘥 𝘢 𝘍𝘢𝘬𝘶𝘭𝘵𝘦̌ 𝘶𝘮𝘦̌𝘯𝘪́ 𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯𝘶 𝘜𝘑𝘌𝘗 𝘻𝘢 𝘱𝘰𝘥𝘱𝘰𝘳𝘶 𝘢 𝘴𝘱𝘰𝘭𝘶𝘱𝘳𝘢́𝘤𝘪.
𝘗𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤̌𝘯𝘦̌ 𝘱𝘰𝘥𝘱𝘰𝘳̌𝘪𝘭 𝘜́𝘴𝘵𝘦𝘤𝘬𝘺́ 𝘬𝘳𝘢𝘫, 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘴𝘵𝘷𝘰 𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘺 𝘊̌𝘙, 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵 𝘶𝘮𝘦̌𝘯𝘪́ 𝘢 𝘋𝘪𝘷𝘢𝘥𝘦𝘭𝘯𝘪́ 𝘶́𝘴𝘵𝘢𝘷 𝘷 𝘳𝘢́𝘮𝘤𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘶 𝘚𝘰𝘶𝘯𝘥𝘊𝘻𝘦𝘤𝘩.
𝘛𝘰𝘵𝘰 𝘥𝘪́𝘭𝘰 𝘷𝘻𝘯𝘪𝘬𝘭𝘰 𝘻𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤̌𝘯𝘪́ 𝘱𝘰𝘥𝘱𝘰𝘳𝘺 𝘌𝘷𝘳𝘰𝘱𝘴𝘬𝘦́ 𝘶𝘯𝘪𝘦. 𝘕𝘢́𝘻𝘰𝘳𝘺 𝘷 𝘯𝘦̌𝘮 𝘷𝘺𝘫𝘢́𝘥𝘳̌𝘦𝘯𝘦́ 𝘯𝘦𝘭𝘻𝘦 𝘷 𝘻̌𝘢́𝘥𝘯𝘦́𝘮 𝘱𝘳̌𝘪́𝘱𝘢𝘥𝘦̌ 𝘱𝘰𝘷𝘢𝘻̌𝘰𝘷𝘢𝘵 𝘻𝘢 𝘰𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢́𝘭𝘯𝘪́ 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘰𝘷𝘪𝘴𝘬𝘰 𝘌𝘷𝘳𝘰𝘱𝘴𝘬𝘦́ 𝘶𝘯𝘪𝘦.
ENG
𝙈𝙀𝙇𝙐𝙎𝙄𝙉𝙀𝙎 ’𝟐𝟒 is the culmination of SPATIAL sommer lab, second edition of 3D audio symposium dedicated to immersive audio formats and exploration of how sharpening our listening skills enhances our connection with surroundings and boosts our perception in digital-heavy lives.
In the era of seamless implementation of digital landscapes in our daily life we wonder:
Will any of those conduce to positive development of our experience? What is the role of immersive media in this discourse? In specific: how could composed and performed spatial soundscapes contribute to cultivation of our perception and communication capacities?
The 6 international lab residents seek answers to these questions through diverse prisms, ranging between the fields of sonic arts, acoustic ecology & electroacoustic composition.
≻ 𝙏𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚𝙙 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙗𝙮:
• Viktória Arvayová
• Michael Džindžichašvili
• Hou Lam Wu (Eagle)
• Heu Hsu & Daniel Lythgoe
• Martin Janda
• Carina Pesch
The event is powered by a 𝟑𝟐-𝙘𝙝𝙖𝙣𝙣𝙚𝙡 diy open source soundsystem, provided by the main residency partner 𝙊𝙏𝙏𝙊𝙨𝙤𝙣𝙞𝙘𝙨, based in Ottensheim, Austria.
⋟ Presale via goout.net.
Graphics: Izabel Tkáčová
Artwork: Filip Trubač
𝘞𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘜́𝘴𝘵𝘪́ 𝘯𝘢𝘥 𝘓𝘢𝘣𝘦𝘮, 𝘓𝘰̈𝘣𝘭𝘩𝘰𝘧 & 𝘈𝘳𝘵𝘨𝘳𝘶𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘍𝘢𝘤𝘶𝘭𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘈𝘳𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘋𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯 𝘑𝘌𝘗𝘜 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.
𝘛𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘜́𝘴𝘵𝘪́ 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯, 𝘵𝘩𝘦 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘻𝘦𝘤𝘩 𝘙𝘦𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤, 𝘈𝘳𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘛𝘩𝘦𝘢𝘵𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘚𝘰𝘶𝘯𝘥𝘊𝘻𝘦𝘤𝘩 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘸𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯 𝘜𝘯𝘪𝘰𝘯. 𝘛𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘯 𝘪𝘯 𝘯𝘰 𝘸𝘢𝘺 𝘣𝘦 𝘵𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘧𝘭𝘦𝘤𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘰𝘱𝘪𝘯𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯 𝘜𝘯𝘪𝘰𝘯.

Poznámka

Kulturní středisko města Ústí nad Labem je spolupořadatelem akce.

Přejít nahoru