Výroční zpráva Kulturního střediska města Ústí nad Labem za rok 2023

Máme pro Vás výroční zprávu Kulturního střediska města Ústí nad Labem za rok 2023. Ve zprávě najdete shrnutí nejdůležitějších výsledků dosažených v roce 2023, výběr z významných akcí, jako jsou Ústecké Vánoce, Interporta 2023 a Výstava diplomových prací Fakulty umění a designu UJEP. Neopomněli jsme ani srovnání roku 2023 s rokem 2022 ve vybraných ukazatelích. Podívejte se, jak se naše aktivity a úspěchy vyvíjely, a zjistěte více o kulturním životě našeho města.

Výroční zpráva je zde k náhledu.

Přejít nahoru