Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Jsme Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Naše webová adresa je: https://www.ksul.cz/.

Registrace k newsletteru

Výše uvedené údaje budou Správcem zpracovány po dobu 15 let, nebudou poskytovány žádné třetí straně. Souhlas s uvedeným zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu propagace@ksul.cz.
Podle Nařízení GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas zpět.
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
  • Požadovat po nás vymazání těchto údajů.
  • V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úplné znění Zásad ochrany osobních údajů najdete na webu ksul.cz

Média

V případě využití dokumentárních fotografií z pořádaných akcí jsou tyto vytvořeny a publikovány na základě souhlasu návštěvníků akce.

Cookies

Při používání webu neukládáme na zařízení návštěvníka žádné cookies soubory. Analytické informace shromažďujeme anonymně bez identifikace konkrétního uživatele.

Přejít nahoru