ZRUŠENO OPERNÍ GALA V LETNÍM KINĚ!

➛ Operní gala v Letním kině bylo naplánované na 19. srpna 2023. V operní části pod širým nebem měli vystoupit sólisté Kateřina Kněžíková a Štefan Margita za doprovodu pražského filharmonického orchestru PKF – Prague Philharmonia v čele s dirigentem Janem Kučerou. Atmosféru parku letního kina by poté dokreslovala umělecká vystoupení hudebních, akrobatických, divadelních i světelných designérů a profesionálů. Vize byla krásná, své reálné podoby se však nedočká.

➛ Tým Kulturního střediska města Ústí nad Labem již několikátým měsícem připravoval velkolepou akci, která měla otevřít nový pohled na kulturní scénu města Ústí nad Labem, potažmo pak na atraktivitu místa, kde se akce měla uskutečnit. Jednou z vizí týmu byla přivést do města Ústí nad Labem nový formát kulturní akce, který by propojoval vážnou hudbu s komponovaným programem. Další z vizí bylo představit Letní kino v nové podobě, která by do lesoparku v centru města přilákala návštěvníky nejen za kulturou, ale i za účelem volnočasového využití.

➛ Klíčovým důvodem, proč jsme akci zrušili, je finanční náročnost produkce. Bohužel se nám nepodařilo sehnat dostatek financí, neuspěli jsme v žádostech o grant MKČR a o dotaci Ústeckého kraje. To významně ovlivnilo naši schopnost akci realizovat v plánovaném rozsahu. V souvislosti s vývojem předprodeje jsme se poté rozhodli akci zrušit. Zvažovali jsme i realizaci v omezeném rozsahu v Domě kultury, avšak podmínky pro tak velkou akci by nebyly schůdné ani pro návštěvníky, ani pro umělce. Pro cílovou skupinu tohoto formátu v budoucnu uspořádáme několik menších akcí v průběhu sezóny, kde dáme prostor i interpretům, kteří se na Operní gala měli podílet.

Přejít nahoru