UPOZORNĚNÍ:

Taneční kurzy manželů Rottenbornových pro mládež  jsou z důvodu epidemických opatření přerušeny. Bližší informace na stránkách  www.supertanec.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme všechny účastníky akcí pořádaných v objektech: Letní kino, Dům kultury a Národní dům, že jsou povinni dodržovat aktuálních mimořádná opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ:

Taneční kurzy manželů Rottenbornových pro dospělé - již je možné se přihlašovat na stránkách www.supertanec.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Předprodej vstupenek probíhá na recepci Domu kultury v pondělí - pátek od 8 do 17 hodin. V den konání akce bude prodej vstupenek probíhat v místě konání akce vždy 1 hodinu před začátkem.
tel.: 475 221 025, 602 621 637
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout 1 hodinu před začátkem akce.  Poté bude rezervace zrušena!
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLATÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ PŘI VŠECH AKCÍCH V PROSTORÁCH DOMU
 KULTURY a  NÁRODNÍHO DOMU.

______________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ

V době přípravy a konání akcí v Letním kině bude areál na dobu nezbytně nutnou pro veřejnost  uzavřen.

Sledujte program Letního kina na těchto stránkách.       
Děkujeme za pochopení