A K T U Á L N Í    I N F O R M A C E

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé jsou zrušeny -  do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Kompletní znění »

INFORMACE K PŘELOŽENÝM POŘADŮM, KONCERTŮM

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády dochází k přeložení akcí, které se měly nebo ještě mají v blízké době konat. V některých případech nemáme zatím dohodnuté náhradní termíny. Prosíme, sledujte rovněž stránky pořadatelů akcí, příp. prodejců vstupenek (weby), kde najdete podrobnější informace - včetně platnosti vstupenek.
Děkujeme za pochopení.
Nabízíme k pronájmu prostory v budově Národního domu, Velká Hradební 33, Ústí n. L
dříve známé jako KLADÍVKO, CIRKUS a naposledy jako BIG BANG!! Nabídky zasílejte na e-mail: dostal@ksul.cz

Aktuální kulturní program online

 Předprodej vstupenek probíhá na recepci Domu kultury v pondělí - pátek od 8 do 17 hodin, sobota 8 - 12 hodin. V den konání akce bude prodej vstupenek probíhat v místě konání akce vždy 2 hodiny před začátkem.
tel.: 475 221 025, 602 621 637
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout 2 hodiny před začátkem akce.  Poté bude rezervace zrušena!
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OD 1.1.2017 platí ZÁKAZ KOUŘENÍ PŘI VŠECH AKCÍCH V PROSTORÁCH DOMU
 KULTURY a  NÁRODNÍHO DOMU.

______________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ

V době přípravy a konání akcí v Letním kině bude areál na dobu nezbytně nutnou pro veřejnost  uzavřen.

Sledujte program Letního kina na těchto stránkách.       
Děkujeme za pochopení